ประเทศญี่ปุ่นใช้หุ่นยนต์ AI ในการช่วยสอนภาษาอังกฤษให้เด็กนักเรียน

ai สอนอังกฤษ (2)

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยี ในการเรียนการสอนก็เช่นกัน ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีระบบ AI มาช่วยในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆยุคใหม่ของพวกเขา

ai สอนอังกฤษ (2)

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น ได้เปิดเผยว่า มีการวางแผนที่จะใช้โครงการนำร่อง หุ่นยนต์ AI สอนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะการพูดคุย และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กญี่ปุ่น โดยมีงบประมาณสูงถึง 227000 ดอลล่า โดยในการพัฒนาหุ่นยนต์ AI เพื่อใช้ในการสอนภาษาอังกฤษนี้ จะพัฒนาให้สามารถใช้งานได้หลากหลายหน้าที่ เช่นการตรวจสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียน ว่ามีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหน ช่วยปรับแก้ไขให้เด็กๆเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องยากสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษที่จะต้องดูแลเด็กนักเรียนในชั้นทั้งหมด

นอกจากนี้เขายังระบุว่า หุ่นยนต์ AI สอนภาษาอังกฤษนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างการทดลองอย่างหนึ่ง โดยจะมีการเพิ่มแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต หรือมีการเพิ่มบทเรียนออนไลน์ ที่ให้เด็กนักเรียนสามารถพูดคุยกับเจ้าของภาษา เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

ที่ญี่ปุ่นมีการวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาภาษาอังกฤษแห่งชาติ ภายใน 2 ปีข้างหน้านี้ โดยจะกำหนดให้เด็กๆนักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุ 16 ขึ้นไปทุกคน ทั้งนี้ปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นมีการกำหนดให้เด็กนักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษ เมื่ออายุถึง 12-15 ปี

ในปัจจุบันหุ่นยนต์ AI สอนภาษาอังกฤษ ได้เริ่มนำร่องใช้ที่ระบบโรงเรียนประถมและมัธยมในหลายๆโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจุดเด่นของหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือการที่นักเรียนสามารถมีโอกาสได้ใช้งาน และมีการพูดคุยตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เด็กมีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีที่สุด

ทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและการศึกษา ก็ยังได้กล่าวสมทบว่า ระบบหุ่นยนต์ AI แบบนี้ กำลังจะถูกพัฒนาและเร่งการผลิตอย่างเต็มที่ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยมีการกำหนดว่าภายใน 2 ปีข้างหน้าจะต้องมีหุ่นยนต์ AI สอนภาษาอังกฤษกระจายไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด