เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนสูงสูงด้วยวิธีการอ่านแบบ skimming scanning

ในการสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับหลายๆคน มักจะติดปัญหาการอยู่ที่ภาคการอ่านหรือว่าภาค Reading เพราะว่าบทความที่ให้มาในข้อสอบมักจะมีความยาวมาก กว่าจะอ่านเสร็จ พอจะทำความเข้าใจกับคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย ก็ทำให้ใช้เวลาในการสอบนานมาก หลายคนอาจทำคะแนนได้ไม่ดีเพราะว่าทำข้อสอบไม่ทันเวลา ซึ่งวิธีการที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ของบรรดาติวเตอร์ภาษาอังกฤษชื่อดังทั้งหลายใช้กัน ก็คือ การอ่านแบบ skimming scanning

skimming & scanning คืออะไร

Skimming ก็คือวิธีการอ่านแบบ 1 ที่เน้นการอ่านให้เร็ว เน้นการจับใจความรวม ซึ่งการอ่านแบบสกิมมิ่งนี้ จะมีประโยชน์เวลาที่เราเจอโจทย์ข้อที่ยาวมาก เพราะว่าสามารถทำให้เราสามารถอ่านได้เร็วมากกว่าเดิม และเรายังสามารถหา main idea หรือที่เรียกว่าการอ่านจับใจความของเนื้อเรื่องเบื้องต้นเสียก่อนนั่นเอง

เทคนิคการอ่านแบบ skimming มักจะใช้การอ่านข้อความอย่างรวดเร็วเป็นจุดจุดเช่น หารเฉพาะ 2-3 คำแรกของประโยค หรืออาจแค่เพียง 2-3 ประโยคแรก เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาสำคัญ พร้อมทั้งอาจจะมีการอ่านด้านประโยคสุดท้าย ของแต่ละย่อหน้า หรือแต่ละ พารากราฟ เพื่อให้ทราบรายละเอียดที่สำคัญบางอย่างเท่านั้น

การอ่านแบบ skimming จะช่วยประหยัดเวลาในการอ่าน ช่วยทำให้ผู้ที่อ่านเข้าใจเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจใจความสำคัญหลักของเนื้อเรื่อง โดยไม่จำเป็นต้องอ่านหมดทั้งเรื่องนั้น

JohnnyDawes.com

Scanning วิธีนี้ก็ตามชื่อเลย คือการอ่านแบบสแกน เพื่อหาคำสำคัญต่างๆในโจทย์คำถาม โดยการอ่านแบบนี้จะใช้เมื่อเวลาที่เราต้องการหาคำตอบ ที่โจทย์ต้องการทราบรายละเอียดของเนื้อเรื่องนั้นๆเช่น เวลา สถานที่ ฯ

ซึ่งการอ่านโดยใช้วิธีการ สแกนนิ่ง เป็นวิธีการอ่านเพื่อหาคำตอบ หรือพูดอีกอย่างว่า มันไม่ใช่การอ่าน แต่เป็นการหาคำตอบ ดังนั้นถ้าฝึกจนเคยชินก็จะสามารถอ่านหรือหาคำตอบได้ครั้งละ 2 บรรทัดพร้อมๆกันเลยทีเดียว

สิ่งที่จะต้องเข้าใจในการใช้วิธีสแกนนิ่ง ก็คือการหา keyword ที่จะนำไปสแกน เช่นถ้าโจทย์ถามเรื่องเวลา เราก็แค่มองหาในเรื่องของเวลาว่ามีตัวไหนบ้าง ถ้าโจทย์ถามเรื่องสถานที่ สายตาก็ต้องจดจ้องไปชื่อ ของสถานที่ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เราสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเจอ keyword ที่เราต้องการแล้ว เราก็ต้องอ่านใจความของประโยคนั้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทราบความหมายและหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง