EF จัดลำดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก คุณว่าประเทศไทยอยู่ลำดับที่เท่าไร

EF จัดลำดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก คุณว่าประเทศไทยอยู่ลำดับที่เท่าไร03

ผลการจัดอันดับล่าสุดจาก EF English proficiency Index ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยเรา อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาก และนอกจากนี้ยังมีอันดับลดลงจากเดิมปี 2014 ไปมากมาย โดยปัจจุบันไทยถูกจัดอันดับอยู่ที่ 64 จาก 88 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ทั่วโลก

ยุคนี้ต้องบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับผู้คนรอบโลก การทำการค้า การค้นคว้าหาความรู้ แต่ก็สวนทางกับการเรียนภาษาอังกฤษของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าผลการจัดลำดับล่าสุดของทาง EF ประเทศไทยเรามีลำดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตกลงจากเดิม ไปอยู่ที่อันดับที่ 64 จาก 88 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจากเดิมประเทศไทยเราเคยอยู่ที่อันดับที่ 53 และถ้าวัดกันแค่เฉพาะในประเทศในแถบเอเชีย ประเทศไทยเราก็อยู่ที่อันดับที่ 16 จาก 21 ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของประเทศไทยในตอนนี้เลยทีเดียว

โดยในการวัดระดับครั้งนี้ จะเป็นการวัดระดับความสามารถของผู้ใหญ่ จำนวน 750000 คน จาก 88 ประเทศทั่วโลก ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งทางการจัดลำดับของ EF ข้อใดเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลและบริษัทต่างๆทั่วโลก ที่ใช้ในการตัดสินใจ ทำให้เรื่องธุรกิจและการค้า

จากผลการสำรวจของทาง EF เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ มีจุดที่น่าสนใจดังนี้

  • การสำรวจครั้งนี้พบว่ามีความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ใหญ่ทุกประเทศทั่วโลก มีการพัฒนาที่สูงขึ้น
  • ผลการสำรวจพบว่า เพศหญิงสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเพศชาย
  • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศในเขตยุโรป ดีกว่าภูมิภาคอื่นทั่วโลก
  • ความสามารถภาษาอังกฤษของคนในทวีปเอเชีย มีความหลากหลายและเบี่ยงเบนมากที่สุด กล่าวคือมีตั้งแต่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก จนถึงต่ำมาก
  • ใช้ภาษาอังกฤษของคนในแถบทวีปอเมริกาใต้และตะวันออกกลาง อยู่ในระดับที่ต่ำมาก

สวีเดนอันดับ 1 สิงค์โปร์อันดับ 3 – ฟิลิปปินส์ อินโด อังกฤษเจ๋ง

สำหรับอันดับหนึ่งของการจัดลำดับในครั้งนี้ ได้แก่ประเทศสวีเดน ที่ดีดตัวขึ้นจากอันดับ 2 เมื่อครั้งที่แล้ว โดยมีสกอร์อยู่ที่ 70.72 อันดับที่ 2 ก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์ และอันดับที่ 3 ก็คือประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถูกจัดว่าเป็นที่หนึ่งในประเทศเอเชีย และยังมีการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ประชาชนในชาติอยู่ตลอด ประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศในเขตเอเชียเพียงประเทศเดียว ที่ถูกจัดลำดับอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากที่สุด

เรื่องที่น่าสนใจก็คือ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซีย ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้อยู่ที่ 14 และที่ 22 ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า ประเทศไทยเราควรจะมีการพัฒนาและส่งเสริมในด้านการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรมได้แล้ว

ดูผลการจัดลำดับได้ที่ https://www.ef.co.th/epi/